ความเป็นมา

Living Dental Clinic ทันตกรรมนั่งเล่น

       ทันตกรรมนั่งเล่น เปิดให้บริการครั้งแรก วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เป็นคลินิกทันตกรรมที่เกิดจากแนวคิด ที่ต้องการสร้างบรรยากาศการมารอพบทันตแพทย์ที่ สบาย เหมือนมา "นั่งเล่น" จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคลินิกให้กว้าง โปร่ง สบาย ฉีกจากภาพเดิมๆที่เคยเห็นมา